แพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ขั้นตอนการให้บริการ
ตรวจสอบสิทธิ
ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบสิทธิ

จองคิวตรวจสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 2
จองคิวตรวจสุขภาพ

รับใบนัดตรวจสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 3
รับใบนัดตรวจสุขภาพ

ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ
กรอกเลขบัตรประชาชน
แพ็คเกจตรวจสุขภาพตามสิทธิของท่าน
ข้อมูลผู้ใช้บริการ
เลือกวันเวลานัดตรวจ
เลือกวันเวลานัดตรวจ

ใบนัดตรวจสุขภาพ
ใบนัดตรวจสุขภาพ

ใบนัดตรวจสุขภาพ
 
วันที่นัด  
เวลา 8.00 น.
ห้องตรวจ
ห้องตรวจสุขภาพ คลินิก 108
สถานที่ อาคาร 108
เบอร์โทร 053-935170

คำแนะนำ

ควรงดน้ำ งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
การตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรทำการตรวจหลังจากมีประจำเดือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์
กรณีที่มีการเจ็บป่วย ควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ก่อนตรวจสุขภาพ
Print ออกจากระบบ